Štátny znak Slovenska

Cech zlatníkov a klenotníkov Slovenska

Bratislava erb

Študentský šperk – súťaž

Galérie Študentský šperk

Zobraziť galérie

História:

Cech zlatníkov a klenotníkov sa vo svojej činnosti zameriava aj na spoluprácu so strednými školami, ktoré pripravujú žiakov v odboroch orientovaných na výrobu šperkov.

Úlohou súťaže je zvyšovať kvalitu a invenciu študentov a vo vzájomnej konfrontácii škôl zlepšovať úroveň prípravy na povolanie zlatníka.

Pri príležitosti výstavy Hodiny a Klenoty 1996 a 425. výročia založenia Cechu zlatníkov v Bratislave, sa v dňoch 30.9 -1.10.1996 uskutočnila prvá súťaž žiakov tretích ročníkov v učebnom odbore zlatník a klenotník. Usporiadateľom bol Cech zlatníkov a klenotníkov Bratislavy a okolia, miesto konania  IPR Bratislava , Mokrohájska 1.

Téma: Výroba šperku podľa vlastného návrhu.

Súťaže sa zúčastnilo 14 žiakov z firiem ktoré boli členmi cechu.

Z iniciatívy cechu na základe dohody medzi zástupcami škôl z celého Slovenska, zo dňa 26.10. 1999 sa v apríli roku 2000  po prvý krát konala súťaž z celoslovenskou pôsobnosťou, z novými pravidlami:

Súťažilo sa v dvoch kategóriách:
V prvej kategórii súťažiaci, podľa vyhlásenej témy, vyrábali šperky na mieste usporiadateľskej školy, v časovom limite dvanástich pracovných hodín.

V druhej kategórii súťažné práce tvoria študenti vo svojich školách, bez časového obmedzenia na vyhlásenú tému.

Práce vyhodnocuje odborná komisia, ktorá hodnotí:

vyjadrenie témy, dizajn, remeselné spracovanie, zhodu s technickým výkresom, sprievodnú dokumentáciu.

Od roku 2009 dochádza k postupnému úbytku žiakov, rušeniu odboru zlatník a klenotník na niektorých školách a z toho vyplývajúcich nižších počtov prihlásených súťažiacich. Z tohto dôvodu bolo potrebné od roku 2012 upraviť propozície – súťaží sa podľa podmienok druhej kategórie. Dokumentácia musí byť doplnená o fotodokumentáciu z výroby šperku.

Víťazi získavajú od cechu finančnú odmenu, diplom, vecné dary.
Od generálneho sponzora Zlatá huta s.r.o. materiál na výrobu a strieborné pamätné mince. Od roku 2011 je každoročne udeľovaná strieborná medaila: Cena riaditeľa Puncového úradu SR