Štátny znak Slovenska

Cech zlatníkov a klenotníkov Slovenska

Bratislava erb

Pracovno právy servis

Pre členov cechu cechová rada pripravila:

 

– Program vlastnej činnosti zameraný proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti.. Tento materiál bol vypracovaný v súlade so zákonom č.367 / 2000 Zb.z.

 

– Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi v podmienkach zlatníckej výroby podľa zákona č. 355/2006 Z.z. Členovia cechu si uvedené dokumenty môžu objednať, prevziať u cechmajstra.

Ako založiť zlatnícku živnosť:

 

Rady, podklady a povolenia nevyhnutné pri založení zlatníckej výroby na Slovensku.
V prípade záujmu, kontaktujte zástupcov cechovej rady.

Záväzné nariadenia:

 

– Živnostenský zákon a iné nariadenia – www.szk.sk

 

– Puncový zákon a iné nariadenia – www.puncovyurad.sk