Cech zlatníkov a klenotníkov Slovenska

Aktuality

line

3.3.

2017

Uznesenie z cechového zhromaždenia

Dokument

 

line

† 1.2.
2017

Remígia Biskupská

Nekrológ

 

line

29.11.
2016

Zápis zo zasadnutia cechovej rady

Dokument

line

Súčasnosť cechu

Cech je stavovskou organizáciou,ktorá združuje ,na základe dobrovoľnosti, občanov slovenskej republiky,zaoberajúcich sa predovšetkým výrobou šperkov a spracovaním drahých kovov. Hlavným poslaním cechu je budovanie stavovskej hrdosti,ktorá sa má odvíjať od kvality výrobkov, odborného prístupu,korektného jednania,a dodržiavania kódexu slušného správania. V rámci svojej činnosti sa cech v zastúpení cechovou radou, zameriava na rozvoj informačného systému tak, aby jeho členovia mali dostatok informácií z oblasti odbornej, právnej, pracovnoprávnej, propagačnej, ale tiež z oblasti vzdelávania a odbornej prípravy stredoškolskej mládeže. Cech spolupracuje s ústrednými orgánmi SR a Puncovým úradom SR pri tvorbe legislatívy a jej aplikácie do praxe. Vytvára podmienky pre úspešné podnikanie svojich členov a presadzuje ich záujmy a potreby.

line

Stredoveké zlatnícke značky

z územia dnešného Slovenska, 16.-19. storočie

Viac