Štátny znak Slovenska

Cech zlatníkov a klenotníkov Slovenska

Bratislava erb

Kontakt

Cech zlatníkov a klenotníkov Slovenska

Kontaktné osoby:

Ľubomír Déči

cechmajster

e-mail: deci@trigold.sk

telefón: +421 905 222 203

Ing. Helena Putzová

tajomníčka cechu

e-mail: helaputz@pobox.sk

telefón: +421 907 123 603

Adresa:

Hraničná 55

821 05 Bratislava

Slovensko

CZaKS (skratka cechu)

zaregistrovaný na ministerstve vnútra SR ako živnostenské spoločenstvo 5.5. 1995 č.spisu OVV/2-20/92-53

Bankové spojenie:

číslo účtu: Tatrabanka 2660000208

IBAN SK25 1100 0000 0026 6000 0208

SWIFT/BIC  TATRSKBX

Cechový znak je registrovanou ochrannou známkou cechu. Neoprávnené používanie ochrannej známky je trestné. Zák.č. 300/2005 Z.z. paragraf 281