Štátny znak Slovenska

Cech zlatníkov a klenotníkov Slovenska

Bratislava erb

Zlatnícka dielňa neskorého stredoveku.

Zlatnícky majster, personifikovaný svätím Elígiusom, rozklepáva cizelérskym kladivom kupu kalicha. K ľavej strane dielne je primurovaná pec s vyhňou, rámcovaným okienkom, zavŕšená gotickým štítom (oslí chrbát) s vežičkou a fialami po oboch stranách. Vľavo na rímse pece leží dúchadlo s koženým mechom na rozdúchavanie ohňa. Pred pecou stojí kôš na drevo a druhé dúchadlo. Vpravo sú pod oknom zavesené tri kutáče, z ktorými sa z pece vyťahujú tégliky, kapelky a polotovary. Na okne visí klietka s vtáčikom. Zlatníkovi pri práci z chemikáliami často hrozila otrava a keďže vtáci sú na jedy v ovzduší citlivejšie ako človek slúžil na kontrolu čistoty ovzdušia. Pred pecou stojí učeň na stolčeku -podnožke s  doskou na preťahovanie drôtu a pomocou klieští jeden drôt preťahuje. V pravo pri stole pracuje tovariš v čiapke a dievča. Na doske stolu vzadu stojí laločnatá noha kalicha. Tovariš práve vymeriava kružidlom veľkosť patény, odpichuje stred a rysuje dno. Pred ním leží ďalšie kružidlo a päta kalicha, akési okružie v tvare šesť listu, kliešte, nožnice na plech a odstrižky plechu. Dievčina drží matricu a kladivko, razí ozdobný motív, možno ku kalichu, alebo opasku ktorého pracka leží na stole medzi pilníkom a cizelérskym kladivkom. Množstvo zvierat vrátane opice je iba výtvarným zveličovaním grafika, nezodpovedá skutočnej situácii.

 

Enciklopedie českého zlatnictví, stríbrnictví a  klenotnictví. Autor: Dana Stehlíková

Ľ. D.

Medirytina Majstra Balaama rok 1450

Rijks museum Amsterdam, Holandsko

Saint Eligius2