Cech zlatníkov a klenotníkov Slovenska

Sv. Elígius 588-660 patrón zlatníkov, kováčov, numizmatikov a kovospracujúcich remesiel.

Narodil sa vo francúzskom Limoges,pochádzal zo zámožnej rodiny. Po vyučení za zlatníka, odišiel do Paríža.Zoznámil sa s kráľovským pokladníkom a jeho prostredníctvom z franským kráľom Chlotarom II. Podľa kroník, vytvoril pre tohto panovníka,zlatý trón v dvoch verziách,hoci zlato dostal iba na jeden. Svojím dielom a poctivosťou zaujal Chlotara II. natoľko, že vymenoval Elígia správcom mincovne v Marseille. Popri tom vykonával zlatnícke práce. Po smrti Chlotara II.vstúpil do služieb jeho nástupcu kráľa Dagoberta, ako minister financií.Neskôr pôsobil ako kňaz a diplomat. V máji r.641 bol zvolený biskupom v Nyone a Tournay. Bol známi svojou dobročinnosťou,staral sa o chudobných,vykupoval zo zajatia otrokov, najmä Sasov. Založil niekoľko kostolov a kláštorov. Zomiera 1. decembra 660 a krátko po smrti je vyhlásený za svätého. V r. 1066 boli jeho pozostatky prenesené do katedráli v Nyone.
Stal sa spolupatrónom francúzskych kráľov.V stredoveku bol uctievaný v celej Európe.

Majster Balám 1450

Sv. Elígius vo svojej dielni

Rijks museum Amsterdam

Saint Eligius2