Štátny znak Slovenska

Cech zlatníkov a klenotníkov Slovenska

Bratislava erb

Budova Prvej slovenskej továrne na zlato a striebro.

 

Františkánske námestie / dnes Hlavné námestie, počas stavebných úprav.

Majiteľ Ivan Izidor Frostig ,zlatník nar. 15.1.1 888 Podkarpatská Rus. Bol šikovným obchodníkom z technickým nadaním. Už v tridsiatich rokoch minulého storočia zavádzal moderné stroje na výrobu najrôznejších druhov šperkov a spracovania drahých kovov. Zamestnával viac ako päťdesiat zamestnancov. Zlatníkov, rytcov a dvoch kovotepcov. V zadnom trakte budovy postavil niekoľko bytov pre svojich zamestnancov. Obchod zo sídlom prokuristu p.Kozánkom bol na Michalskej ulici. Počas druhej svetovej vojny bola jeho firma “BRATIA FROSTIG”arizovaná, pre židovský pôvod majiteľa.Po vojne vrátená, ale už v. r. 1948 znárodnená. Koncom januára 1952 bol zatknutý štB a uväznený. Po troch mesiacoch väzenia zatkli a tvrdo vypočúvali aj jeho mladú ženu.Okrem psychického nátlaku bol tento 64 ročný muž podrobený mučeniu a priznal, že ukryl u svojich príbuzných 35 kg zlata,600 kg striebra, pol kila platiny a drahokamy. V tomto obdobý sa konala naaranžovaná výstava zhabaného zlata,šperkov a valút, v bratislavskom hoteli Tatra.

 

V zinscenovanom politickom procese bol odsúdený za ohrozovanie zásobovania, devízového hospodárstva, krátenie a ohrozenie dane, na trest smrti.
Dna 17. 11.1952 bol v Bratislave popravený obesením.

 

 

viac  www.szcpv.org/07/frostig.html

Ľ.D.

frostig